Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2011

blackowl
4201 88e0
Reposted fromcupcakes cupcakes
blackowl
5085 164d
Reposted fromcupcakes cupcakes
blackowl
8887 fc47
Reposted fromcupcakes cupcakes
blackowl
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viacemek cemek
blackowl
4386 f2fa 500
Reposted fromnonequilibrata nonequilibrata viacemek cemek
blackowl
0827 8dfb
Reposted fromretaliate retaliate viataknie taknie
1328 579e
Reposted frommakiyamar makiyamar viataknie taknie
blackowl
Reposted fromlaetitia77 laetitia77 viataknie taknie
blackowl
Reposted fromcemek cemek viataknie taknie
4068 c546

amandita-:

i believe we shall have arts and crafts time tomorrow!

Reposted fromapm35 apm35 viasimapesjel simapesjel
blackowl
7074 0788
:)
Reposted fromszasiakate szasiakate viaanifares anifares
blackowl
Przestań szukać prawdziwej miłości, łap przelotną. Opalaj się latem, okładaj śnieżkami zimą. Podczas pracy dawaj 100% z siebie. Podczas odpoczynku zapomnij o obowiązkach. Pij wino, całuj mocno, przytulaj ciepło. Oglądaj wschody słońca. Nie słuchaj smutnych piosenek. Uśmiechaj się. Naprawdę się uśmiechaj. Czytaj książki, nie oglądaj telewizji.
blackowl
9229 9394
.she can loves You too much in real
Reposted frommrtrulove mrtrulove viaanifares anifares
blackowl
Reposted fromq2w3e4 q2w3e4 viaanifares anifares
blackowl
7774 fb1c
Reposted fromsuperfly superfly
blackowl
7038 abb4
Reposted fromfineczka fineczka vianiewazne niewazne
blackowl
6065 932e
Reposted fromyuriko yuriko viafairy fairy
blackowl
5617 c509
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viafairy fairy
0859 4b73
Reposted fromfreakish freakish viafairy fairy
blackowl
Reposted fromtenshi tenshi viafairy fairy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl